Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2018

Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2018
Like Tweet Pin it Share Share Email

În cadrul Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților a avut loc astăzi ședința comună împreună cu Comisia pentru Sănătate publică a Senatului, în care s-a dezbătut și avizat proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2018. La dezbateri au participat pe lângă membrii celor două comisii din Parlament, domnul ministru al sănătății  Florian Bodog și domnul președinte al CNAS Laurențiu  Mihai.

Trebuie menționat că parlamentarii PNL au depus în cadrul acestei comisii un număr de 31 amendamente, dintre care cele mai importante au vizat :

  • Creșterea finanțării Asistenței Medicale Primare cu 240.000 mii lei, întrucât este necesar să se aducă medicina primară la nivelul de 12% din FNUASS ( în prezent finanțarea actuală este de sub 6% din FNUASS ) și medicii de familie nu au primit nici o creștere semnificativă în ultima perioadă , cu toate că asigură circa 70 – 80% din serviciile medicale din sistem
  • Creșterea alocării pentru medicamente pentru boli cronice în programele naționale – cu 191.000 mii lei, întrucât în cadrul programelor naționale de sănătate există exemple clare de acces necorespunzător la tratament  ( mai ales la oncologie, boli rare și hemofilie ), cu liste de așteptare pentru unele tratamente
  • Transferuri de capital prin creșterea de la 27 milioane la 250 milioane RON ( măcar la nivelul anului 2016), întrucât spitalele din România suferă din pricina lipsei dotărilor minimale și a lipsei reparațiilor necesare desfășurării actului medical în condiții decente
  • Suplimentarea cu 249.000 mii lei pentru finanțarea medicinii clinice din ambulatoriu, întrucât la acest nivel se pot rezolva o bună parte din cazurile care astăzi în mod nejustificat aglomerează spitalele
  • Alocarea sumei de 36.000 mii lei pentru finanțarea a cel puțin 3000 de fertilizări în vitro, care includ  costurile cu medicația, întrucât este necesară stimularea fertilității și natalității în România
  • Alocarea de fonduri pentru construirea și reabilitarea de spitale regionale, județene și municipale, pentru dotarea parcului auto cu ambulanțe noi, dotarea cu aparatură medicală fără de care actul medical nu se poate desfășura în condiții normale

Dezbaterile au durat circa 1 oră și jumătate, dar PSD a transformat dezbaterea parlamentară intr-un simulacru de dezbatere, iar în final, toate cele 1400 amendamente depuse de către toate grupurile parlamentare au fost respinse, după ce au fost supuse la vot în bloc!

Bugetul alocat sănătății, deși ușor crescut față de cel din 2017, este direcționat strict pe acoperirea creșterilor salariale, nu se alocă nimic pentru spitale în ceea ce privește medicamentele și materialele sanitare, nu se alocă nimic în plus pentru medicina de familie, iar în ceea ce privește spitalele regionale, acestea nici măcar nu sunt bugetate pe credite de angajament .

Aceasta denotă faptul că actualul ministru al sănătății prezintă un dezinteres pentru investiții in sănătate și nu prezintă o strategie  despre acțiuni prioritare, ceea ce mă face să afirm că această lipsă de viziune va duce la distrugerea sistemului de sănătate.

 

Comentarii (0)

Lasă un răspuns